Island Denim

Blue Sustain Project

 

Blue Sustain projesi ile, özellikle boyama bitimindeki atık boya sıvısının, geri kazanımı amacıyla tanklarda toplanması,

toplanan atık boya sıvısına gerekli ölçüm ve analizlerin yapılması, ihtiyaç duyulan boyarmadde ve kimyasal maddelerin

eklenmesi ve yeniden boyamada kullanılabilmesi sağlanmıştır. Yapılan hesaplamalara göre toplam da %50’ye yakın su,

%20 boyarmadde ve %30 kimyasal madde tasarrufu sağlanmaktadır.geri